Φρασίκλεια

Παριανό Μάρμαρο

550 – 540 π.Χ

Το σώμα του αγάλματος προέρχεται από την νεκρόπολη του Μυρρινούντος, στα σημερινά μεσόγεια, ενώ η βάση του αποσπάστηκε από τοίχο εκκλησία τέσσερα χρόνια νωρίτερα από την ανακάλυψη της κόρησ δηλαδή το 1968.

Πρόκειται για επιτύμβιο άγαλμα, όπου απεικονίζεται όρθια γυναικεία μορφή στον τύπο της κόρης. Το αριστερό χέρι αποδίδεται λυγισμένο στο στήθος, να κρατά άνθος λωτού. Η κόρη φέρει κοσμήματα και πλούσια ενδύματα, ενώ ενδιαφέρον προκαλούν οι σωζόμενες χρωστικές που την διακοσμούσαν. Το άγαλμα χάρη στην επιγραφή που φέρει στο βάθρο του ταυτίζεται ως έργα του Αριστίωνος.

2,115 μ. ύψοσ (μαζί με την βάση), το ύψος της κόρης χωρίς τη βάση είναι 1,79 μ.

Αρχαϊκή περίοδος

Εξαιρετική κατάσταση, σώζονται ίχνη των χρωστικών.

Εθνικό και αρχαιολογικό μουσείο, Αθήνα