Νίκη του Παιωνίου

Άγωνστοσ

5ος αιώνας

Παριανό Μάρμαρο

Απεικονίζεται η θεά Νίκη, κατά την προσγείωσή της από τον όλυμπο στη γη με σκοπό να ανακοινώσει την νίκη των Μεσσηνιών εντάντια στους Λακεδαιμονιούς . Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πλούσιου ρυθμού, καθώσ αποτυπώνεται με μεγάλη παρασυτικότητα η πλούσια κίνηση του ενδύματοσ της, αλλά και τησ ίδιας τησ μορφής.

ύψος 2.90 μ., ύψος βάσης 8,81 μ.

Βρέθηκε το 1875 στην Ολυμπία νοτιοανατολικά του ναού του Διός, κατά τη διάρκεια ανασκαφών από την Γερμανική Αρχαιολογική σχολή.

Αρχαική περίοδος

Αποσπασματική διατήρηση

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.