Ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές μελέτες στα αρχαία λατομεία στο Μαράθι

Ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες στα αρχαία λατομεία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό τη λεπτομερή αξιολόγηση και ανάλυση της επικινδυνότητας των υπογείων στοών έναντι γεωτεχνικών αστοχιών. Η μελέτη της πρώτης φάσης έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού σε ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλής τον καθ. Βασίλη Μαρίνο και υλοποιείται με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση των στοών Νυμφών και Πανός, όπως επίσης και τη γεωλογική τους χαρτογράφηση. Οι εργασίες στις στοές των Νυμφών αποτελούν επικαιροποίηση παλαιότερης έρευνας αλλά είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώνεται η στοά του Πανός. Η ΑΜΚΕ προγραμματίζει ενημερωτική ομιλία του κ. Μαρίνου στην Πάρο όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση.