Εκδήλωση της 27-7-2023

Εκδήλωση Αρχαίων Λατομείων – Πέμπτη 27/7/2023

Εκδήλωση για τα Αρχαία Λατομεία
Πέμπτη 27/7/2023 στις 19:30
Στον Προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαραθίου

Το λατομείο στο Μαράθι.

Τα Αρχαία Λατομεία της Πάρου: Ακμή, Εγκατάλειψη και Ελπίδα

1η εκδήλωση για τα λατομεία μαρμάρου του Μαραθίου

Εκδήλωση για τα Αρχαία Λατομεία στις 12/7/2022

Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Μαράθι, την Τρίτη 12/7/2022. Ήταν μια λαμπρή συνάντηση όσων ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά και τα Αρχαία Λατομεία της Πάρου. Ακούσαμε για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και για τη στρατηγική για τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού και πολιτιστικού πάρκου και την επίτευξη της αναγνώρισης του μοναδικού μνημείου των αρχαίων λατομείων ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

αναπτύσσουμε το επόμενο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

Εκδήλωση για τα Αρχαία Λατομεία στις 12/7/2022

Οι προσπάθειες για την προστασία και ανάδειξη των Aρχαίων Λατομείων μαρμάρου συνεχίζονται.
Σε αυτήν την εκδήλωση στο Μαράθι, την Τρίτη 12/7/2022 στις 8:00μμ, όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά και τα Αρχαία Λατομεία της Πάρου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και να ανταλλάξουν απόψεις για τη στρατηγική για να εξελιχθεί ο αρχαιολογικός χώρος στο Μαράθι σε ένα αρχαιολογικό-πολιτιστικό πάρκο αντάξιο της παγκόσμιας αξίας του μοναδικού μνημείου των αρχαίων λατομείων της Πάρου.