α “Αρχαία Λατομεία Λευκού Μαρμάρου της Πάρου” επιλέχθηκαν ως μελέτη περίπτωσης κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Σχολείου Εκπαίδευσης Underground4value, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια (Μούρθια, ES).

Οι εργασίες δημοσιεύθηκαν σε ένα εγχειρίδιο με τίτλο Πρακτικές για την αξιοποίηση της υπόγειας δομημένης κληρονομιάς, το οποίο επιμελήθηκαν οι Susana Martinez-Rodriguez και Giuseppe Pace.

Το κεφάλαιο 8 του εγχειριδίου, της Tommasina Pianese, αναφέρεται στα αρχαία λατομεία λευκού μαρμάρου στην Πάρο και τιτλοφορείται “Η υπόγεια κτισμένη κληρονομιά στο επίκεντρο του πολιτιστικού τουρισμού“.

Underground4value