Ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μανώλη Κορρέ στο συνέδριο ΠΑΡΙΑ ΛΙΘΟΣ που πραγματοποιήθηκε το 1997

The Essence of Parian Marble: An Interview With Aristides Varrias

Πάρος – Αρχαία λατομεία – Σπήλαιο του Πανός – του Πάνου Κέκα

Cello improvisation by Kostas Rekleitis

Exploring the ancient marble quarries at Marathi, by Paros Hikes