Ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μανώλη Κορρέ στο συνέδριο ΠΑΡΙΑ ΛΙΘΟΣ που πραγματοποιήθηκε το 1997

Εξερευνώντας την Πάρο και τα λατομεία του Μαραθίου

Μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου “Ευφυούς Αλληλεπίδρασης” επισκέφθηκαν το 2020 τα αρχαία λατομεία μαρμάρου στο Μαράθι για ένα διερευνητικό ταξίδι. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να δημιουργηθεί μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των σηράγγων και της γύρω περιοχής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

The Essence of Parian Marble: An Interview With Aristides Varrias

Πάρος – Αρχαία λατομεία – Σπήλαιο του Πανός – του Πάνου Κέκα

Αυτοσχεδιασμός για βιολοντσέλο από τον Κώστα Ρεκλείτη

Εξερευνώντας τα αρχαία λατομεία μαρμάρου στο Μαράθι, από την Paros Hikes