Τα Σχέδια μας

Οι αρμόδιοι φορείς και η ΑΜΚΕ προχωρούν στην υλοποίηση δράσεων και στον προγραμματισμό μελετών και έργων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του αρχαιολογικού-πολιτιστικού πάρκου των αρχαίων λατομείων μαρμάρου της Πάρου.

Αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • 202?

  Ορόσημο 1

  Διαδικασία απαλλοτρίωσης τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου

  Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού

  Περίοδος: 2021 – ?
 • Ιούλιος 2022

  Ιούλιος 2022

 • 2022

  Ορόσημο 3

  Καθαρισμός επισκέψιμων τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου
  Φορέας: Δήμος Πάρου

  Περίοδος: Από Ιούλιο 2022
 • Νοέμβριος 2022

  Ορόσημο 4

  Μελέτη τρισδιάστατης αποτύπωσης στοών και γεωλογικής χαρτογράφησης

  Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού
  Μελετητής: Τομέας Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (καθ. Β. Μαρίνος)

  Περίοδος: Ιούλιος-Νοέμβριος 2022

  Νοέμβριος 2022

 • 2023

  Ορόσημο 5

  Σύνταξη Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) για τη σταδιακή δημιουργία Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου
  Φορέας: «Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου» ΑΜΚΕ

  Περίοδος: 2022 – 2023

  (Προτεινόμενος μελετητής: Χρ. Τάκος)

 • 2023

  Ορόσημο 6

  Μελέτη ευστάθειας και επισκεψιμότητας υπογείων στοών
  Φορέας: Υπουργείο Πολιτισμού

  Περίοδος: 2022 – 2023

  (Προτεινόμενος μελετητής: Δημ. Εγγλέζος)

  2023

 • 2023

  Ορόσημο 7

  Σχέδιο ψηφιακής ανάδειξης των υπογείων στοών
  Φορέας: Δήμος Πάρου

  Περίοδος: 2023

  (Προτεινόμενος μελετητής: Ομάδα Intelligent Interaction, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (καθ Γ. Καρυδάκης))

 • 2024

  Ορόσημο 8

  Γεωφυσική έρευνα για αναζήτηση-χαρτογράφηση υπογείων στοών που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί
  Φορέας: «Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου» ΑΜΚΕ

  Περίοδος: 2023 – 2024

  (Προτεινόμενοι μελετητές: Μιχ. Πουλτσίδης & Μαρία Μπιρμπίλη)

  2024

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2022