Το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο

 • Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ως οδικός χάρτης για τη δημιουργία του Πάρκου

  Η βάση του Master Plan είναι η γνωστή πρόταση προστασίας και ανάδειξης των Δ. Σκιλάρντι και Χρ. Τάκου.

 • Τα κύρια αντικείμενα του ΓΣΣ

  • Οι συνιστώσες του σχεδίου προστασίας και ανάδειξης
  • Καθορισμός χρήσεων γης
  • Προτάσεις επεμβάσεων σε κτηριακές και λοιπές υποδομές
  • Προσχέδια επεμβάσεων
  • Φάσεις ανάπτυξης
  • Πρόγραμμα μελετών και κατασκευών
  • Αδειοδοτικές διαδικασίες
  • Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί μελετών & έργων
  • Σχέδιο κυκλοφορίας και στάθμευσης
  • Φορέας διαχείρισης & μοντέλο λειτουργίας

Α’ Φάση

Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο
Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο
Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο

Διαβούλευση

Β’ Φάση

Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο