Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων λατομείων στο Μαράθι, στην τοποθεσία γνωστή ως Λάκκοι, σώζεται μεγάλος αριθμός λατομείων ανοιχτής εξόρυξης, λαξευμένων στις πλαγιές του λόφου και με σωρούς μπάζων από τα προϊόντα της λάξευσης ριγμένους πέρα από την είσοδό τους. Η παρουσία κλασικών ημίεργων στους σωρούς δείχνει ότι τα λατομεία στους Λάκκους ήταν σε χρήση και κατά την κλασική περίοδο. Από εδώ προέρχεται και ενεπίγραφη στήλη Όρος πόλεως του β’ μισού του 4ου αιώνα που ίσως υποδηλώνει την δημόσια κυριότητα της περιοχής των λατομείων.