Ο ιστορικός τόπος

Αρχαία Λατομεία στο Μαράθι - Χάρτης Υφιστάμενης Κατάστασης

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.250

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 1. Λατομείο των Νυμφών (περίγραμμα υπόγειου χώρου)
 2. Βόρεια είσοδος Λατομείου των Νυμφών
 3. Νότια είσοδος – Ανάγλυφο των Νυμφών
 4. Βόρειο βαρουλκοστάσιο – βόρεια σήραγγα (1880)
 5. Νότιο βαρουλκοστάσιο – νότια σήραγγα (1882)
 6. Μεγάλο μηχανοστάσιο (~1880)
 7. Δεξαμενές
 8. Υδαταγωγός
 9. Λαβύρινθος
 10. Καπναγωγός
 11. Καμινάδα
 12. Χωματόδρομος (χάραξη σιδηροδρόμου 19ου αιώνα)
 13. Νεότεροι δρόμοι (20ου αιώνα)
 14. Καταλύματα – γραφεία (~1880)
 15. Καταλύματα – εργαστήρια (~1880)
 16. Λατομημένος όγκος μαρμάρου
 17. Ασβεστοκάμινος (~1880)
 18. Αναλημματικός τοίχος (20ου αιώνα)
 19. Λατομεία υπαίθριας εξόρυξης
 20. Κτηριακές εγκαταστάσεις 20ου αιώνα
 21. Λατομείο του Πανός (περίγραμμα υπόγειου χώρου)
 22. Είσοδος Λατομείου του Πανός
 23. Κατακόρυφο μέτωπο Λατομείου του Πανός
© Copyright - Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου ΑΜΚΕ | Με τις ευχαριστίες του Parosweb